W sprawie:
przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia miasta Piekary Śląskie na lata 2014-2016”

Data uchwały:
2014-05-08

Numer uchwały:
XL/536/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-05-08