W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich, ul. Oświęcimska 45.

Data uchwały:
2014-05-08

Numer uchwały:
XL/531/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-05-08