W sprawie:
aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Piekary Śląskie na lata 2008-2015 dla obszarów miejskich i poprzemysłowych w zakresie projektów złożonych do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data uchwały:
2014-04-03

Numer uchwały:
XXXIX/526/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-04-03