Data posiedzenia:
2014-02-03

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 24/13 z dnia 21 listopada 2013 roku.

2. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Piekar Śląskich z dnia 06.12.2013 roku.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.

4. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

5. Sprawy bieżące.


Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) fragmenty Protokołu zostały zakreślone ze względu na prywatność osób fizycznych.