W sprawie:
zmiany Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu.

Data uchwały:
2014-03-27

Numer uchwały:
XXXVIII/525/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2230