W sprawie:
przedłużenia do dnia 30 kwietnia 2015 r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Piekary Śląskie.

Data uchwały:
2014-03-27

Numer uchwały:
XXXVIIII/523/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-05-01