W sprawie:
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/362/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano kompleksowy remont lub przebudowę elewacji.

Data uchwały:
2014-03-27

Numer uchwały:
XXXVIII/519/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2227