W sprawie:
zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na obszarze przeznaczonym do aktywizacji gospodarczej zdegradowanych terenów poprzemysłowych położonych w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego.

Data uchwały:
2014-03-27

Numer uchwały:
XXXVIII/518/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2226