W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXIV/463/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 października 2013 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

Data uchwały:
2014-03-27

Numer uchwały:
XXXVIII/517/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2225