W sprawie:
okreslenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w zakresie dozywiania w formie posilku albo swiadczenia rzeczowego w postaci produktów zywnosciowych dla osób i rodzin objetych Gminnym Programem Oslonowym w zakresie dozywiania na lata 2014-2020

Data uchwaly:
2014-03-27

Numer uchwaly:
XXXVIII/515/14

Podjeta przez:
Rada Miasta Piekary Slaskie

Uchwala wchodzi w zycie:
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Slaskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2224