W sprawie:
wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2014 roku.

Data uchwały:
2014-03-27

Numer uchwały:
XXXVIII/511/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-03-27