W sprawie:
nadania nazwy placowi położonemu w Piekarach Śląskich „Skwer Olimpijczyków z Brzezin Śląskich”.

Data uchwały:
2014-03-27

Numer uchwały:
XXXVIII/508/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2219