Data posiedzenia:
2013-11-21

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nr 23/2013 z dnia 16 września 2013 roku.

2. Rozpatrzenie skargi mieszkańca Piekar Śląskich z dnia 27 września 2013 roku.

3. Rozpatrzenie skargi z dnia 7 października 2013 roku.

4. Sprawy bieżące.


Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) fragmenty Protokołu zostały zakreślone.