W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2014-2023.

Data uchwały:
2014-02-06

Numer uchwały:
XXXVII/496/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-02-06