W sprawie:
upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na przyznawaniu dodatku energetycznego.

Data uchwały:
2014-02-06

Numer uchwały:
XXXVII/492/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2014 r.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=954