W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2013-2023.

Data uchwały:
2013-12-19

Numer uchwały:
XXXVI/485/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-12-19