W sprawie:
przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie na rok 2014.

Data uchwały:
2013-12-19

Numer uchwały:
XXXVI/484/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-01-01