Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Rzeczy Znalezione

 

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydzial Organizacyjny

 Nr karty : ORo.1611.15.2017

 

TYTUL KARTY/NAZWA PROCEDURY :

 Rzeczy Znalezione

 

OGÓLNY OPIS :  

1.  Do Referatu Organizacyjnego Urzedu Miasta przyjmowane sa rzeczy znalezione na terenie Miasta Piekary Slaskie, za wyjatkiem:

 1. rzeczy znalezionych w budynkach publicznych, w pomieszczeniach otwartych dla publicznosci oraz rzeczy znalezionych w srodkach transportu publicznego – wówczas znalazca obowiazany jest oddac rzecz znaleziona do zarzadcy budynku lub pomieszczenia badz zarzadcy srodka transportu publicznego, który po uplywie 3 dni przekazuje rzecz staroscie, chyba ze w tym terminie zglosi sie osoba uprawniona do odbioru
 2. rzeczy, której szacunkowa wartosc nie przekracza 100 zlotych chyba ze jest to rzecz o wartosci historycznej, naukowej lub artystycznej; w przypadku odmowy przyjecia rzeczy znalazca albo wlasciwy zarzadca moze postapic z rzecza wedlug swojego uznania.
 3. rzeczy, co do których istnieje domniemanie, ze zostaly porzucone z zamiarem wyzbycia sie ich wlasnosci,
 4.  przypadku gdy przechowanie lub oddanie rzeczy przez znalazce jest niemozliwe albo polaczone z niebezpieczenstwem pogorszenia sie rzeczy, trudnosciami lub znacznymi kosztami; wówczas znalazca moze ograniczyc sie do wskazania osobie uprawnionej do odbioru rzeczy, wlasciwemu staroscie lub wlasciwemu zarzadcy miejsca, w którym sie znajduje.

 2. Kto znalazl rzecz zgubiona, powinien niezwlocznie zawiadomic o tym osobe uprawniona do odbioru rzeczy. Jezeli znalazca nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru, nie zna jej miejsca pobytu, niezwlocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy staroste.

3.   Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez wlasciciela prawa do jej posiadania lub przedlozenia aktualnego pozwolenia jesli posiadanie rzeczy tego wymaga.

4.   Znalazca moze zadac znaleznego w wysokosci 10% wartosci rzeczy.

5.   Koszty przechowywania i sprzedazy rzeczy oraz utrzymania jej w nalezytym stanie, a takze koszty poszukiwan, do wysokosci wartosci rzeczy w dniu odbioru, obciazaja uprawnionego do odbioru.

6.  Wydanie rzeczy nastepuje za okazaniem dowodu tozsamosci uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia oplaty w wysokosci kosztów obslugi        i przechowywania rzeczy poniesionych przez staroste, o których mowa w pkt.4.

7.  W przypadku gdy rzecz znaleziona nie zostala odebrana przez osobe uprawniona do jej odbioru w terminie okreslonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, zawiadamia sie o tym znalazce oraz wzywa do odbioru w terminie, nie krótszym niz 2 tygodnie,        z pouczeniem, ze w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej wlascicielem stanie sie starosta.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Przy oddawaniu rzeczy znalezionych: zawiadomienie o znalezieniu rzeczy (pisemne lub ustne).
 2. Przy poszukiwaniu zagubionej rzeczy: zapytanie (pisemne lub ustne) osoby poszukujacej swojej rzeczy na temat rzeczy znalezionych (wniosek jest wolny od oplat).
 3. Przy wystapieniu o wydanie rzeczy znalezionej
  1. pisemny wniosek o wydanie rzeczy znalezionej zawierajacy jej szczególowy opis (cechy charakterystyczne, znaki szczególne), okreslenie miejsca zagubienia,
  2. dowód dokonania oplaty (jesli przechowywanie rzeczy pociagnelo za soba koszty),
  3. dowód tozsamosci do wgladu przy odbiorze rzeczy.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty mozna przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym), zlozyc osobiscie w urzedzie w godzinach jego pracy, przeslac droga elektroniczna na adres e-mail um@piekary.pl, przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

-       podpisujac dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-       podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Urzad Miasta Piekary Slaskie ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92 - Punkt Informowania Mieszkanców - parter, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piatek 7:30 - 14:00.

 

 W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.

 

OPLATY :

 1. Wydanie znalezionej rzeczy zwiazane jest z uiszczeniem oplaty.
 2. Termin wniesienia oplaty: przed wydaniem rzeczy.
 3. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy wplacic na konto Urzedu Miasta Piekary Slaskie przelewem, przekazem pocztowym lub bezposrednio w kasie urzedu.
 4. Postepowanie w zakresie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz zapytania   o rzecz znaleziona nie podlega oplacie.

 

Oplaty mozna dokonac w Kasie Urzedu Miasta Piekary Slaskie: parter, pokój nr 1

 

poniedzialek od godz.7.30 - 16.30,

wtorek - czwartek od godz. 7.30 – 15.00

piatek od godz. 7.30 – 13.30

 

   lub na konto bankowe: PKO Bank Polski SA Urzad Miasta Piekary Slaskie - Dochody
   97 1020 2313 0000 3602 0556 3517

 

 

 

TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :

1. W przypadku zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjeciu rzeczy do Referatu Organizacyjnego Urzedu Miasta wydawane jest poswiadczenie - odpowiednio: przyjecia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjeciu rzeczy:

  1. od reki - przy kontakcie bezposrednim.
  2. w terminie do 7 dni - przy zalatwianiu sprawy droga pocztowa.

2.Udzielanie informacji osobom poszukujacym swoich rzeczy na temat rzeczy znalezionych     dokonywane jest:

  1. przy ustnym zapytaniu - od reki.
  2. przy pisemnym zapytaniu - w terminie do 7 dni.

3. W przypadku wydawania rzeczy znalezionych:

  1. termin do podjecia rzeczy znalezionych wynosi 1 rok od dnia doreczenia wezwania osobie uprawnionej do odbioru.
  2. w razie niemoznosci wezwania - termin dla podjecia rzeczy znalezionych wynosi 2 lata od dnia jej znalezienia (wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie urzedu, na okres 1 roku i ogloszenia w BIP)

4.W przypadku dokonywania zawiadomienia lub oddawania rzeczy do Referatu Organizacyjnego   Urzedu Miasta oraz zapytania o rzeczy znalezione dokument konczacy sprawe moze byc odebrany przez zawiadamiajacego/pytajacego:

  1. droga elektroniczna poprzez skrzynke kontaktowa PeUP.
  2. poprzez poczte tradycyjna.
  3. osobiscie w siedzibie urzedu.

5.O formie odbioru decyduje zawiadamiajacy/pytajacy w formularzu zawiadomienia/zapytania.

 

 INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie lub telefonicznie:

 

Urzad Miasta ul. Bytomska 84, Referat Organizacyjny, pokój nr 212 - II pietro; numer telefonu: (32) 39 39 383, (32) 77 61 482; godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.

 

 

TRYB ODWOLAWCZY :

Tryb odwolawczy nie wystepuje.

 

SKARGI I WNIOSKI :

Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:

1.     przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego  w dziale Inne na stronie www.sekap.pl,

2.     przeslac droga elektroniczna na adres e-mail um@piekary.pl lub przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

-       podpisujac dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-       podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

3.      przeslac poczta tradycyjna,

 1. zlozyc osobiscie w urzedzie w godzinach jego pracy (Urzad Miasta Piekary Slaskie
  ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 -  Punkt Informowania Mieszkanców - parter,
 2. numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.

 

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba w kazdy poniedzialek od13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 908).

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz.1025 z późn. zm. ).

3.  Kodeks postepowania cywilnego -ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.).

 

 

INFORMACJE DODATKOWE :

Wykaz rzeczy znalezionych, znajduje sie w Referacie Organizacyjnym Urzedu Miasta na stronie internetowej pod adresem www.bip.piekary.pl, w zakladce Rzeczy Znalezione oraz na tablicy informacyjnej.

 

 FORMULARZE

      1.  protokól przyjecia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo  znalezieniu oraz przyjeciu rzeczy ,

2.  poswiadczenie przyjecia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjeciu rzeczy,

3.   wniosek o wydanie rzeczy znalezionej,

4. zaswiadczenie stwierdzajace uplyw terminów przechowywania rzeczy oraz zawierajace informacje o wydaniu rzeczy.

Załączniki

klauzula informacyjna dot. Rzeczy Znalezionych (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
klauzula informacyjna dot. Rzeczy Znalezionych (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół przyjęcia,poświadczenie przyjęcia (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół przyjęcia,poświadczenie przyjęcia (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaświadczenie o terminach (47.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaświadczenie o terminach (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie rzeczy (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie rzeczy (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Irena Bloszyk
Data utworzenia:2015-06-22 12:15:25
Wprowadził do systemu:Irena Bloszyk
Data wprowadzenia:2007-03-09 13:54:23
Opublikował:Irena Błoszyk
Data publikacji:2013-03-12 13:54:06
Ostatnia zmiana:2019-07-05 13:28:43
Ilość wyświetleń:3159

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij