W sprawie:
upoważnienia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do zatwierdzania projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data uchwały:
2013-11-28

Numer uchwały:
XXXV/470/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-11-28, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.