W sprawie:
rozpatrzenia skargi mieszkańca Piekar Śląskich

Data uchwały:
2013-11-28

Numer uchwały:
XXXV/467/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-11-28

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.) fragmenty Uchwały zostały zakreślone.