Data posiedzenia:
2013-09-16

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Przyjecie protokolu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nr 22/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku.

2. Rozpatrzenie skarg mieszkanca Piekar Slaskich z dnia 7 sierpnia 2013 r.

3. Rozpatrzenie skargi mieszkanca Piekar Slaskich z dnia 2 sierpnia 2013 r.

4. Sprawy biezace.


Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z pózn. zm.) fragmenty Protokolu zostaly zakreslone.