Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

KOREKTA INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LESNEGO - OSOBY FIZYCZNE

 

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydzial Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.14.2017

 

TYTUL KARTY/ NAZWA PROCEDURY :

 KOREKTA INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LESNEGO - OSOBY FIZYCZNE

 

OGÓLNY OPIS :

 1. Jezeli w trakcie roku podatkowego las zostal zajety na wykonywanie dzialalnosci gospodarczej innej niz dzialalnosc lesna lub po zaprzestaniu wykonywania tej dzialalnosci przywrócono dzialalnosc lesna, albo z innych powodów jego powierzchnia ulegla zmniejszeniu lub zwiekszeniu - kwota naleznego podatku lesnego ulega obnizeniu lub podwyzszeniu, poczynajac od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w którym nastapila ta zmiana.
 2. Podatnicy podatku lesnego sa obowiazani skladac Prezydentowi Miasta jako organowi podatkowemu, wlasciwemu ze wzgledu na miejsce polozenia lasów, skorygowane Informacje w sprawie podatku lesnego, sporzadzone na formularzach wedlug wzoru ustalonego przez Rade Miasta Piekary Slaskie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian majacych wplyw na wysokosc podatku lesnego.
 3. Obowiazek skladania informacji o lasach dotyczy równiez podatników korzystajacych ze zwolnien i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku lesnym.
 4. W przypadku blednie wypelnionej informacji podatnik ma obowiazek zlozyc korekte informacji.
 5. Jezeli w ciagu roku podatkowego zaistnialy zmiany majace wplyw na wysokosc podatku, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, która ustalono ten podatek.

WYMAGANE DOKUMENTY:   

1.  Wypelniony formularz informacji – IL – 1, wraz z ewentualnymi zalacznikami ZL – 1/A, ZL – 1/B

2.  Pelnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo poswiadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia oplaty skarbowej.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile podatnik posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy ul .Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.

OPLATY :    

 1. Zlozenie informacji w sprawie podatku wraz z zalacznikami - jest wolne od oplat.
 2. Oplata  skarbowa  za  zlozenie  dokumentu  stwierdzajacego  udzielenie  pelnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zl.
  Z  oplaty  zwolnione  sa  pelnomocnictwa  udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.
 3. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy wplacic na konto bankowe urzedu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezposrednio w kasie urzedu ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piatek 7:30 - 13:30.

 TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :  

 1. W terminie do miesiaca od zlozenia kompletnej informacji wydawana jest decyzja ustalajaca wysokosc podatku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten moze ulec wydluzeniu do 2 miesiecy.
 2. Dokument moze byc odebrany przez podatnika:
  1. poprzez poczte tradycyjna.
  2. osobiscie w siedzibie urzedu: Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 3. Podatek jest platny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiazku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzesnia i 15 listopada roku podatkowego.

 INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na koniecznosc zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie sa udzielane telefonicznie. Telefonicznie sa udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbednych do rozpoczecia postepowania w sprawie.

 TRYB ODWOLAWCZY:  

 1. Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem Prezydenta Miasta. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepnego w dziale Inne,  na platformie www.sekap.pl o ile odwolujacy posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3.  bezposrednio w siedzibie urzedu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkanców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piatek 7:30 - 14:00.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w urzedzie lub data jego nadania    w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 3. Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.

 SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego  w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl.
  2. pisemnie poczta tradycyjna.
  3. pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.
  4. ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu - skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, poniedzialek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358.
 2. Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

 PODSTAWA PRAWNA:

1.      Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku lesnym ((tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r.  poz. 1821 ze zm.)

2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).

 INFORMACJE DODATKOWE :

 1. Niezaplacenie podatku w terminie powoduje obowiazek zaplaty odsetek od zaleglosci oraz moze spowodowac wszczecie postepowania egzekucyjnego majacego na celu wyegzekwowanie zaleglosci podatkowej.
 2. Zobowiazanie podatkowe przedawnia sie z uplywem 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w którym uplynal termin platnosci podatku, co oznacza, ze o zaplate naleznosci wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomniec sie za okres 5 lat wstecz.
  Okolicznosci, które zawieszaja bieg tego terminu okreslone sa w ustawie Ordynacja podatkowa w art. 70, 70a i art. 71.

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wnioskodawca potwierdza przyjecie do wiadomosci, ze:

1.      administratorem danych osobowych podanych w skladanym wniosku, niezbednych do zalatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Slaskie z siedziba przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Slaskie,

2.      jego dane beda przetwarzane wylacznie w celu, w którym zostaly podane,

3.      podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyzej przepisów prawa,

4.      ma prawo do dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania

 Zlozenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyzszych informacji.

 

FORMULARZE :

IL – 1, ZL – 1/A, ZL – 1/B

 

 

Załączniki

IL-1 NOWE (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZIL-1 NOWE (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZIL-2 NOWE (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZIL-3 NOWE (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IL-1 (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZL-1A (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZL-1B (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ewa Szkopek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Szkopek
Data wprowadzenia:2013-11-22 09:25:45
Opublikował:Ewa Szkopek
Data publikacji:2013-11-22 09:59:23
Ostatnia zmiana:2019-07-01 11:28:51
Ilość wyświetleń:1423

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij