W sprawie:
podatku od nieruchomości.

Data uchwały:
2013-10-31

Numer uchwały:
XXXIV/463/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6587