Data posiedzenia:
2013-07-16

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 21/13 z dnia 24 maja 2013 roku.

2. Rozpatrzenie skargi mieszkańca Piekar Śląskich Pana Macieja Czempiela z dnia 27.05.2013 r. na Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

3. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich.

4. Rozpatrzenie skargi z dnia 26.06.2013 r. na Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

5. Rozpatrzenie skargi mieszkańca Piekar Śląskich z dnia 23.01.2009 r.

6. Rozpatrzenie skargi mieszkańca Piekar Śląskich z dnia 06.03.2009 r.

7. Sprawy bieżące.


Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) fragmenty Protokołu zostały zakreślone.