W sprawie:
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piekary Śląskie

Data uchwały:
2013-09-26

Numer uchwały:
XXXII/452/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-09-26