W sprawie:
opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

Data uchwały:
2013-09-18

Numer uchwały:
4100/III/173/2013

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2013-09-18