Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

INTERPRETACJA W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO

 

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydzial Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.28.2017

 

TYTUL KARTY/ NAZWA PROCEDURY :

 INTERPRETACJA W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO

 

OGÓLNY OPIS :

 

 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków: rolnego, lesnego, od nieruchomosci, od posiadania srodków transportowych oraz oplat: targowej, skarbowej, od posiadania psów, kieruje sie do Prezydenta Miasta Piekary Slaskie.
 2. Wniosek o interpretacje indywidualna moze dotyczyc zaistnialego stanu faktycznego lub zdarzen przyszlych.
 3. Wnioskodawca moze byc kazda osoba zainteresowana wydaniem przez organ podatkowy interpretacji indywidualnej dotyczacej zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.
 4. Wnioskujacy o wydanie interpretacji indywidualnej sklada oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania, ze elementy stanu faktycznego objete wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu zlozenia wniosku nie sa przedmiotem toczacego sie postepowania podatkowego, kontroli podatkowej, postepowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz ze w tym zakresie sprawa nie zostala rozstrzygnieta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie zlozenia falszywego oswiadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywoluje skutków prawnych.
 5. Skladajacy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiazany jest do wyczerpujacego przedstawienia zaistnialego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszlego oraz do przedstawienia wlasnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszlego.  

WYMAGANE DOKUMENTY:  

 1. Wypelniony formularz wniosku.
 2. Pelnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia  oplaty skarbowej.  

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1.  Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile podatnik posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy ul .Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.

OPLATY :    

 1. Kwota oplaty: 40 zl.
 2. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy wplacic na konto bankowe urzedu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezposrednio w kasie urzedu ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piatek 7:30 - 13:30.
 3. Termin wniesienia oplaty: w ciagu 7 dni od dnia zlozenia wniosku.
 4. W przypadku niedokonania oplaty w terminie 7 dni, organ wzywa do jej uiszczenia. W razie niezastosowania sie do wezwania organ pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
 5. W przypadku wystapienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrebnych stanów faktycznych lub zdarzen przyszlych pobiera sie oplate od kazdego przedstawionego we wniosku odrebnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszlego.

TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :  

 1. Interpretacja wydawana jest w terminie do 3 miesiecy od dnia otrzymania wniosku.
 2. Do ww. terminu nie wlicza sie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania okreslonych czynnosci, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów opóznien z winy wnioskodawcy albo z przyczyn niezaleznych od organu.
 3. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w ww. terminie uznaje sie, ze w dniu nastepujacym po dniu, w którym uplynal termin wydania interpretacji, zostala wydana interpretacja  stwierdzajaca   prawidlowosc  stanowiska   wnioskodawcy  w   pelnym  zakresie.
 4.  Dokument moze byc odebrany przez wnioskodawce:
  1. poprzez poczte tradycyjna.
  2. osobiscie w siedzibie urzedu - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na koniecznosc zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie sa udzielane telefonicznie. Telefonicznie sa udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbednych do rozpoczecia postepowania w sprawie.  

TRYB ODWOLAWCZY:  

 1. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Slaskie. Skarge nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:

1)     przy pomocy formularza elektronicznego Skarga do sadu dostepnego w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl, o ile skarzacy posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.

2)     pisemnie poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).

3)      bezposrednio w siedzibie urzedu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkanców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.  

 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania skargi.
 2. Wniesienie skargi jest wolne od oplat.

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego  w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl.
  2. pisemnie poczta tradycyjna.
  3. pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.
  4. ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu – skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, poniedzialek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358.
 2.  Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

INFORMACJE DODATKOWE :

1.      Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunieciu danych identyfikujacych wnioskodawce oraz inne podmioty wskazane w tresci interpretacji, sa niezwlocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.      Interpretacje indywidualne wraz z informacja o dacie doreczenia sa niezwlocznie przekazywane wlasciwemu organowi kontroli skarbowej.  

PODSTAWA PRAWNA:

1.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).

2.      Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.1892 ze zm.).

3.      Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku lesnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1821  ze zm.).

4.      Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.   z 2017 r., poz. 1785 ze zm.).

5.      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1827  ze zm.).  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wnioskodawca potwierdza przyjecie do wiadomosci, ze:

1.      administratorem danych osobowych podanych w skladanym wniosku, niezbednych do zalatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Slaskie z siedziba przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Slaskie,

2.      jego dane beda przetwarzane wylacznie w celu, w którym zostaly podane,

3.      podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyzej przepisów prawa,

4.      ma prawo do dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania

 Zlozenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyzszych informacji.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Ewa Szkopek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Szkopek
Data wprowadzenia:2013-08-27 14:52:05
Opublikował:Ewa Szkopek
Data publikacji:2013-08-28 12:49:34
Ostatnia zmiana:2018-09-25 14:01:12
Ilość wyświetleń:2816

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij