Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

WNIOSEK W SPRAWACH ULG (UMORZEN, ODROCZEN, RAT) - OSOBY PRAWNE

 

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydzial Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.23.2017

 

TYTUL KARTY/ NAZWA PROCEDURY :

WNIOSEK W SPRAWACH ULG (UMORZEN, ODROCZEN, RAT) - OSOBY PRAWNE

 

OGÓLNY OPIS :

 1. Wniosek o udzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu platnosci, rozlozenie na raty) w zakresie podatków: rolnego, lesnego, od nieruchomosci, od srodków transportowych, oraz oplat: targowej, skarbowej, od posiadania psów kieruje sie do Prezydenta Miasta.
 2. Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia moze dotyczyc wylacznie zaleglosci podatkowej.
 3. Uprawnionym do wniesienia wniosku jest tylko podatnik lub pelnomocnik podatnika.  

WYMAGANE DOKUMENTY:  

 1. Wniosek wraz uzasadnieniem.
 2. Pelnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia  oplaty skarbowej.
 3. Wszystkie zaswiadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiebiorca otrzymal w roku, w którym ubiega sie o pomoc oraz w ciagu 2 poprzedzajacych go lat, albo oswiadczenie o wielkosci pomocy de minimis  otrzymanej w tym okresie, albo oswiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 4. Informacje okreslone w rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 24 pazdziernika 2014 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez  podmiot ubiegajacy sie o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r.,  poz. 1543).

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1.  Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile podatnik posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.  

OPLATY :    

 1. Zlozenie wniosku  jest wolne od oplat.
 2. Oplata  skarbowa  za  zlozenie  dokumentu  stwierdzajacego  udzielenie  pelnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zl.
  Z  oplaty  zwolnione  sa  pelnomocnictwa  udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.
 3. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy wplacic na konto bankowe urzedu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezposrednio w kasie urzedu ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piatek 7:30 - 13:30.

TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :  

 1. Decyzja o umorzeniu/rozlozeniu na raty/odroczeniu terminu platnosci zobowiazania podatkowego/oplaty lub Decyzja o odmowie umorzenia/rozlozenia na raty/odroczenia terminu platnosci zobowiazania podatkowego/oplaty wydawana jest w terminie do     miesiaca od zlozenia kompletnego wniosku.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten moze ulec wydluzeniu do 2 miesiecy.
 3. Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia ulgi (umorzenia, rozlozenia na raty, odroczenia terminu platnosci) jest decyzja uznaniowa, z której istoty wynika pozostawienie organowi podatkowemu swobody wyboru okreslonego rozwiazania.
 4. Dokument moze byc odebrany przez wnioskodawce:
  1. poprzez poczte tradycyjna.
  2. osobiscie w siedzibie urzedu - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.  

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na koniecznosc zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie sa udzielane telefonicznie. Telefonicznie sa udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbednych do rozpoczecia postepowania w sprawie.  

TRYB ODWOLAWCZY:  

 1. Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem Prezydenta Miasta. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepnego w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl, o ile odwolujacy posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. bezposrednio w siedzibie urzedu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkanców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w urzedzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 3. Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.  

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego  w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl.
  2. pisemnie poczta tradycyjna.
  3. pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.
  4. ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu – skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, poniedzialek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358.
 2.  Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

 PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1785 ze zm.)

2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).

3.      Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.).

4.      Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 24 pazdziernika 2014r. w sprawie zmiany rozporzadzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez  podmiot ubiegajacy sie o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r.,  poz. 1543) 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wnioskodawca potwierdza przyjecie do wiadomosci, ze:

1.      administratorem danych osobowych podanych w skladanym wniosku, niezbednych do zalatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Slaskie z siedziba przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Slaskie,

2.      jego dane beda przetwarzane wylacznie w celu, w którym zostaly podane,

3.      podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyzej przepisów prawa,

4.      ma prawo do dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania

 Zlozenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyzszych informacji.

 

FORMULARZE :

-     Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

-     Oswiadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis

 

 

Załączniki

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz pomoc de minimis (obowiązuje do dnia 14.11.2014) (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ DE MINIMIS ROLNIK (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ ROLNIK inna niż de minimis (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz_pomoc_inna_niż_de_minimis_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_(obow_od_11_03_2016) (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_de minimis_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_(obowiązuje do10_03_2016 ) (233kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ewa Szkopek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Szkopek
Data wprowadzenia:2013-08-27 12:20:47
Opublikował:Ewa Szkopek
Data publikacji:2013-08-28 12:49:54
Ostatnia zmiana:2018-09-25 14:00:06
Ilość wyświetleń:2160

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij