Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

STWIERDZENIE NADPLATY PODATKU

 

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydzial Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.26.2017

 

TYTUL KARTY/ NAZWA PROCEDURY :

 STWIERDZENIE NADPLATY PODATKU

 

OGÓLNY OPIS :

 1. Wniosek o stwierdzenie nadplaty w podatku moze zlozyc podatnik, u którego powstala nadplata lub który kwestionuje zasadnosc lub wysokosc podatku pobranego przez platnika.
 2. Za nadplate uwaza sie:
  1. kwote nadplaconego lub nienaleznie zaplaconego podatku.
  2. kwote podatku pobrana przez platnika nienaleznie lub w wysokosci wiekszej od naleznej.
  3. kwote zobowiazania zaplaconego przez platnika lub inkasenta, jezeli w decyzji o ich odpowiedzialnosci za niewykonanie obowiazków (obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wplacenia go we wlasciwym terminie organowi podatkowemu) okreslono to zobowiazanie nienaleznie lub w wysokosci wiekszej niz naleznej.
  4. zobowiazania zaplaconego przez osobe trzecia lub spadkobierce, jezeli w decyzji o ich odpowiedzialnosci podatkowej lub decyzji ustalajacej wysokosc zobowiazania podatkowego spadkodawcy okreslono je nienaleznie lub w wysokosci wiekszej od naleznej.
  5. na równi z nadplata traktuje sie takze czesc wplaty, która zostala zaliczona na poczet odsetek za zwloke w przypadku jezeli wplata dotyczyla zaleglosci podatkowej.
 3. Nadplata podlega zaliczeniu z urzedu na poczet zaleglosci podatkowych. Jesli takich zaleglosci nie ma, urzad zalicza nadplate na biezace zobowiazania podatkowe, po uprzednim wydaniu w tej sprawie postanowienia, na które podatnik moze zlozyc zazalenie.
  Jezeli podatnik nie ma zaleglych i biezacych zobowiazan podatkowych, nadplata podlega zwrotowi z urzedu, chyba ze podatnik zlozy wniosek o zaliczenie nadplaty w calosci lub w czesci na poczet przyszlych zobowiazan podatkowych. 
   

WYMAGANE DOKUMENTY:  

1.      Wypelniony formularz wniosku .

2.      Pelnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia oplaty skarbowej.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile podatnik posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.  

OPLATY : 

 1. Wniosek jest wolny od oplat.
 2. Oplata  skarbowa  za  zlozenie  dokumentu  stwierdzajacego  udzielenie  pelnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zl.
  Z oplaty zwolnione  sa  pelnomocnictwa  udzielane: malzonkowi,  wstepnemu,  zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.
 3. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy wplacic na konto bankowe urzedu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezposrednio w kasie urzedu ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piatek 7:30 - 13:30.  

TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :  

 1.  W terminie do miesiaca od zlozenia kompletnego wniosku wydawana jest odpowiednio: Decyzja stwierdzajaca nadplate podatku lub Decyzja o odmowie stwierdzenia nadplaty podatku .
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten moze ulec wydluzeniu do 2 miesiecy.
 3. Dokument moze byc odebrany przez wnioskodawce:
  1. poprzez poczte tradycyjna.
  2. osobiscie w siedzibie urzedu - Referat Podatkowy ul .Bytomska 84, pokój nr 1 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 315. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 4. O formie odbioru decyduje wnioskodawca w formularzu wniosku.
 5. Zwrot nadplaty nastepuje w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji w sposób wybrany przez wnioskodawce w formularzu wniosku:
  1. w gotówce.
  2. na rachunek bankowy.
  3. przekazem pocztowym (po potraceniu kosztów zwrotu). 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 496. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na koniecznosc zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie sa udzielane telefonicznie. Telefonicznie sa udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbednych do rozpoczecia postepowania w sprawie.

TRYB ODWOLAWCZY:  

 1. Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem Prezydenta Miasta. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepnego w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl, o ile odwolujacy posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. bezposrednio w siedzibie urzedu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkanców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w urzedzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 3. Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego  w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl.
  2. pisemnie poczta tradycyjna.
  3. pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.
  4. ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu – skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, poniedzialek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358.
 2.  Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).

 INFORMACJE DODATKOWE :

 1. Niezaplacenie podatku w terminie powoduje obowiazek zaplaty odsetek od zaleglosci oraz moze spowodowac wszczecie postepowania egzekucyjnego majacego na celu wyegzekwowanie zaleglosci podatkowej.
 2. Zobowiazanie podatkowe przedawnia sie z uplywem 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w którym uplynal termin platnosci podatku, co oznacza, ze o zaplate naleznosci wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomniec sie za okres 5 lat wstecz. Okolicznosci, które zawieszaja bieg tego terminu okreslone sa w ustawie Ordynacja podatkowa w art. 70, 70a i art. 71.  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wnioskodawca potwierdza przyjecie do wiadomosci, ze:

1.      administratorem danych osobowych podanych w skladanym wniosku, niezbednych do zalatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Slaskie z siedziba przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Slaskie,

2.      jego dane beda przetwarzane wylacznie w celu, w którym zostaly podane,

3.      podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyzej przepisów prawa,

4.      ma prawo do dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania

 Zlozenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyzszych informacji.

 

Metadane

Źródło informacji:Ewa Szkopek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Szkopek
Data wprowadzenia:2013-08-27 11:18:39
Opublikował:Ewa Szkopek
Data publikacji:2013-08-27 11:24:47
Ostatnia zmiana:2018-09-25 14:00:38
Ilość wyświetleń:2778

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij