Data posiedzenia:
2013-05-24

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 20/13 z dnia 17 kwietnia 2013 roku.

2. Przedstawienie i omówienie przez Skarbnika Miasta Piekary Śląskie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dotyczący wykonania budżetu za rok 2012.

4. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium.

5. Sprawy bieżące.


Uwagi: