W sprawie:
zmian budżetu miasta na 2013 rok

Data uchwały:
2013-06-27

Numer uchwały:
XXIX/433/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4890