W sprawie:
zasad przyznawania stypendium dla studentów osiągajacych wysokie wyniki w nauce oraz znajdujacych się w trudnej sytuacji materialnej

Data uchwały:
2013-06-27

Numer uchwały:
XXIX/431/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4889