Data posiedzenia:
2013-04-17

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 19/13 z dnia 20 lutego 2013 roku.

2. Rozpatrzenie skargi z dnia 11 lutego 2013 r. na Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

3. Rozpatrzenie skargi z dnia 22 marca 2013 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

4. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności finansowej Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich za 2012 rok.

5. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności finansowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich za 2012 rok.

6. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli ewidencji księgowej, sprawozdań budżetowych i sprawozdań finansowych miasta Piekary Śląskie za 2012 rok.

7. Sprawy bieżace.


Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) fragmenty Protokołu zostały zakreślone.