W sprawie:
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu).

Data uchwały:
2013-06-06

Numer uchwały:
XXVIII/422/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-06-06