W sprawie:
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/392/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 73.

Data uchwały:
2013-06-06

Numer uchwały:
XXVIII/413/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-06-06