W sprawie:
uchylenia uchwały Nr XII/185/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku.

Data uchwały:
2013-06-06

Numer uchwały:
XXVIII/410/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-06-06