Data posiedzenia:
2013-02-20

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Przyjecie Protokolu z posiedzen Komisji nr 15/12 z dnia 15 maja 2012 roku, nr 17/12 z dnia 30 listopada 2012 roku oraz nr 18/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku.

2. Rozpatrzenie skarg mieszkanca Piekar Slaskich.

3. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Rewizyjnej za 2012 rok.

4. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

5. Sprawy biezace.


Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z pózn. zm.) fragmenty Protokolu zostaly zakreslone.