W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Gimnazjalnej w Piekarach Śląskich

Data uchwały:
2013-04-25

Numer uchwały:
XXVII/399/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3669