W sprawie:
przyjęcia do realizacji „Lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w Piekarach Śląskich na lata 2013-2015”.

Data uchwały:
2013-04-25

Numer uchwały:
XXVII/397/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-04-25