W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 73.

Data uchwały:
2013-04-25

Numer uchwały:
XXVII/392/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-04-25