W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich, ul. Oświęcimska 45.

Data uchwały:
2013-04-25

Numer uchwały:
XXVII/391/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-04-25