W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich, ul. Roździeńskiego 99.

Data uchwały:
2013-04-25

Numer uchwały:
XXVII/390/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-04-25