W sprawie:
opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Data uchwały:
2013-04-19

Numer uchwały:
4100/III/93/2013

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2013-04-19