W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Wentylacyjnej w Piekarach Śląskich.

Data uchwały:
2013-03-14

Numer uchwały:
XXVI/377/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2700