W sprawie:
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Piekary Śląskie na okres od dnia 01.05.2013 r. do dnia 30.04.2014 r.

Data uchwały:
2013-03-14

Numer uchwały:
XXVI/382/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-05-01