Data posiedzenia:
2012-11-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nr16/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.

2. Rozpatrzenie skargi mieszkańca Piekar Śląskich z dnia 9 października 2012 r.

3. Rozpatrzenie skargi z dnia 9 października 2012 r.

4. Ustalenie planu kontroli :w zakresie działalności finansowej Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich za 2011rok, w zakresie działalności finansowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich za 2011 rok.

5. Sprawy bieżące.


Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) fragmenty Protokołu zostały zakreślone.