Data posiedzenia:
2013-05-15

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nr 14/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

2. Przedstawienie i omówienie przez Skarbnika Miasta Piekary Śląskie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dotyczący wykonania budżetu za rok 2011.

4. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium.

5. Sprawy bieżące.


Uwagi: