W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2013-2022.

Data uchwały:
2013-01-31

Numer uchwały:
XXV/373/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-01-31