W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXIII/330/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2013”.

Data uchwały:
2013-01-31

Numer uchwały:
XXV/372/13

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-01-31