W sprawie:
ustalenia zasad obliczania rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wykonywania zadania publicznego.

Data uchwały:
2013-01-09

Numer uchwały:
XXIV/353/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-12-20